Tekeningen

Studio 52nd portretten

Van 2010 t/m 2017 tekende ik de portretten van de kinderen van studio 52nd voor in de programmaboekjes. Hier een selectie.

China tekeningen

Tekeningen die ik heb gemaakt naar aanleiding van de tijd dat ik in China woonde. Wat een weelde aan visuele input heeft dat land te bieden.

Thuis tekeningen

Ik gebruik graag herkenbare beeldentaal. Een deur, een gordijn, een deurklink. Een gootsteenputje. Door concrete tekeningen van dagelijkse objecten te maken, stil te staan bij de dingen, ontstaan er vanzelf nieuwe thuis verhalen.

Bij jullie thuis

Mag ik mij thuisvoelen in jouw thuisgevoel? En mag mijn thuisgevoel mee? Deze tekeningen zijn ontstaan naar aanleiding van een onderzoek naar samengestelde gezinnen.

Dagelijks

Het dagelijks leven is het patroon van gebruikelijke handelingen en bezigheden die in een bepaalde periode door de meeste mensen als voor de hand liggend beschouwd worden.