Een kunstwerk voor de bewoners van het hofje Codde en van Beresteyn.

Toen Iesje mij vroeg om een kunstwerk te maken voor de bewoners van hofje Codde en van Beresteyn geïnspireerd op het regentenbord, sprak me dit meteen aan. Ik hou er van om binnen de kaders van restricties oplossingen te bedenken, en daarnaast sluit een werk maken over de woongeschiedenis van een hofje naadloos aan bij mijn favoriete onderwerp "thuisgevoel".

Het hofje heeft 18 woningen. Door renovaties in de binnenstad van Haarlem zijn de 'oude hofjes' met de grond gelijk gemaakt en heeft het bestuur in 1969 een nieuw hofje laten bouwen aan de rand van Haarlem naast de nieuwe St Bavo basiliek. Het 'bewonersbord' begint met de eerste bewoonsters van het 'nieuwe hofje' in 1969.

Hoe verwerk je de geschiedenis van 18 losse huisjes in een ding? Al heel snel was duidelijk dat de plattegrond van het hofje een mooi uitgangspunt zou zijn. Ik dacht aan de mensen die er gewoond hadden en zag medaillons met gezichten en-profil uitgesneden. Maar kom maar eens aan bruikbare foto's van overleden bewoners dus al snel kwam ik bij mijn all favorite vormpje terecht. Voor elke bewoner een huisje.

Voor de bewoners is het ontzettend leuk om de geschiedenis van het huisje waar zij wonen na te kunnen gaan. En het werk groeit door. Voor elke nieuwe bewoner komt er weer een nieuw huisje bij. Op een dag zullen de kettingen te lang worden. En zou het werk door blijven groeien als ik er niet meer ben?

www.coddevanberesteyn.nl


Uit de Haarlemse Hofjeskrant (nr20)

In bijna alle liefdadigheidshofjes hangt in de hal of in de regentenkamer een regentenbord met daarop een illuster rijtje namen van bestuursleden door de eeuwen heen. Op 28 juni 2013 werd in de tuinkamer van het hofje Codde en Van Beresteyn een bewonersbord gemaakt door kunstenaar Marieke van Diepen onthuld. Uniek door zijn vorm en zo goed als zeker het eerste bewonersbord in hofjesland.

Hofje Codde en van Beresteyn krijgt uniek hofjesbewonersbord uit de erfenis van een zonderlinge dame. Dat tante Bep in haar werkzame leven dienstbode was, paste helemaal in haar straatje. Een schoon en opgeruimd huis was voor haar prioriteit nummer één. Ruim twintig jaar woonde ze in het hofje van Codde en Van Beresteyn. Dertien jaar na haar overlijden werd er dankzij haar erfenis een bijzonder bewonersbord onthuld.

Aanwezig bij de onthulling waren de achttien hofbewoonsters van Codde en van Beresteyn, de zes regenten, Marieke van Diepen kunstenares en de maker van het bewonersbord, en familie en vrienden van tante Bep. Daarbij ook Willem van Zuijlen die de erfenis afwikkelde en vanaf het begin samen met zijn vier jaar geleden overleden vrouw Corrie had besloten om het geld aan het hofje te schenken. Het duurde zo lang omdat de notaris toestemming nodig had van familie in Canada. Het hofjesbestuur wilde het geld van Bep symbolisch ten goede laten komen aan de bewoonsters. Regentes Iesje Vermeulen achterhaalde in het Noord-Hollands Archief alle namen met bijbehorend huisummer van mensen die sinds 1969 in Codde en van Beresteyn hebben gewoond. Dit was een hele puzzel. Kunstenares Marieke van Diepen maakte een plattegrond met achttien woningen van waaruit elk een ketting van gekleurde huisjes hangt. Net zoveel huisjes als bewoners sinds 1969. Het idee van de ketting kreeg Marieke door het familiewapen van Van Bersteyn, een jong varken aan een ketting. Elk huisje draagt de naam van een bewoonster prachtig uitgefreesd in morpheus-letters. Alle randen zijn met bladgoud versierd. Tante Bep kreeg terecht een gouden huisje.

De Haarlemse Hofjeskrant


Het proces in beeld